Kako da napravim stranicu koja nije vidljiva u meniju?


1. U glavnom meniju Sajt Editor-a sa leve strane kliknite na link ''Web stranice''.
2. Pojaviće se meni sa spiskom stranica vidljivih u meniju sajta (Stranice menija), stranicama koje nisu vidljive u meniju sajta a nalaze se na Vašem sajtu (Interne stranice) i link ''Dodaj novu stranicu'', kliknite na link ''Dodaj novu stranicu''.
3. U sledećem koraku pojaviće se Pop-Up u kojem možete izabrati izgled stranice koju želite da dodate. Klikom na naslov stranice sa desne strane će Vam se prikazati kako je organizovan sadržaj na izabranoj stranici.
4. Nakon što izaberete željeni izgled stranice, u polju ''Naziv stranice'' unesite željeni naziv Vaše nove stranice. Ukoliko već postoji stranica na sajtu istog naziva kao naziv koji ste uneli za Vašu novu stranicu, moraćete da promenite naziv Vaše nove stranice.
5. U sledećem koraku nemojte kliknuti na "kockicu" (check-box) ''Vidljiva u meniju'' kako se stranica ne bi pojavila u galvnom meniju Vašeg sajta.
6. Kliknite na dugme ''Kreiraj novu stranicu'' i Vaša nova stranica ce biti dodata pod stavkom '' Interne stranice''.
7. Tako kreiranu stranicu sada možete povezati sa sadržajem neke druge stranice.

Više o tome kako da povežete sadržaj sa stranicom Vašeg sajta možete videti  na stranici Kako da povežem sadržaj sa stranicom?