Kako da napravim link od teksta?

Uz pomoć ovog videa naučićete kako da napravite link od teksta na Vašem sajtu.


1. Da bi ste napravili link od teksta stanite kursorom na sadržaj u kojem želite da napravite link dok Vam se ne pojavi okvir oko sadržaja koji želite da promenite i u gornjem desnom uglu kliknite na ''Opcije''. Ukoliko na stranici gde želite da napravite link nema mogućnosti da Vam se prikažu  ''Opcije'', jednostavno obeležite tekst i pređite na korak 5.
2. U meniju ''Opcije'' izaberite ''Promeni tekst sa editorom'', otvoriće Vam se Pop-Up sa naslovom ''Text Editor'' u kojem će biti prikazani tekstovi koji se nalaze u sadržaju (naslov, kratak tekst i sadržaj)
3. Kliknite u polje koje sadrži tekst od kojeg želite da napravite link. Iznad polja pojaviće Vam se napredne opcije za obradu teksta ( Podebljano, Ukošeno, Podvučeno,  Napravi link, Napravi link na dokument, Ukloni link)
4. Obeležite tekst od koga želite da napravite link .
5. Kliknite na željenu opciju opciju (Napravi link, Napravi link na dokument, Ukloni link).
6. Otvoriće Vam se Pop-Up sa naslovom ''URL'' u kojem treba da unesete url linka koji želite da napravite. Tekst url-a možete iskopirati. Ukoliko ste izabrali opciju ''Napravi link na dokument'' u Pop-Up prozoru ''Moji dokumeniti'' izaberite željeni dokument, potvrdite na dugme ''Ok'' i preskočite naredne korake.
7. Pošto unesete url linka kliknite na dugme ''Ok'' kako bi uneti url bio sačuvan.
8. Nakon što se zatvori Pop-Up za unos URL-a, kliknite na dugme ''Sačuvaj'' u donjem desnom uglu prozora ''Text Editor'' kako bi sve izmene bile sačuvane i Vaš link je napravljen.

Više o tome kako da promenite boju i izgled teksta u meniju, kako da napravite podmeni pogledajte na stranici Kako da promenim izgled menija?