Kako da napravim podmeni?

Pogledajte ovaj video i saznajte kako da napravite podmeni na Vašem sajtu.

1. U Sajt Editor-u u gornjem levom uglu kliknite na link ''Web stranice''.
2. Pojaviće se meni sa spiskom stranica vidljivih u meniju sajta (Stranice menija), stranicama koje nisu vidljive u meniju a nalaze se na Vašem sajtu (Interne stranice) i link ''Dodaj novu stranicu''; da biste neke od stranica stavili u podmeni, te stranice moraju biti vidljive u meniju, tj. moraju biti u sekciji ''Stranice menija''.
3. U sledećem koraku stranicu koju želite da stavite u podmeni prevucite ispod stavke menija za koju pravite podmeni tako da bude blago uvučena u desnu stranu, prevlačenje izvršite tako što ćete pritisnuti levi taster miša i držati ga pritisnutim dok ne prevučete stranicu do željene pozicije.
4. Da bi stranica bila prihvaćena kao stavka podmenija morate je prilikom prevlaćenja postaviti u poziciju da bude uvučena u desno ispod glavne stavke menija čiji podmeni pravite.
5. Redosled stavki podmenija se menja kao i redosled stavki glavnog menija jednostavnim prevlačenjem stranice na željenu poziciju.


Da bi ste naučili kako da pripremite i ubacite sliku na Vaš sajt posetite stranicu Kako da ubacim sliku na sajt.