Kako da promenim izgled linka na stranici?

Video tutorijal prikazuje kako da promenite izgled linka na stranici Vašeg sajta napravljenog uz pomoć Webexpress.rs servisa.

1. U glavnom meniju Sajt Editor-a sa leve strane kliknite na link ''Web stranice''.
2. Pojaviće se meni sa spiskom stranica vidljivih u meniju sajta (Stranice menija), stranicama koje nisu vidljive u meniju sajta a nalaze se na Vašem sajtu (Interne stranice) i link ''Dodaj novu stranicu'', desno pored naslova stranice za koju želite da promenite izgled linka kliknite na sličicu nalik na zupčanik (link ''Edit page'').
3. U sledećem koraku pojaviće se Pop-Up sa naslovom ''Web Stranice'' u kojem imate ponudjene opcije za izmenu naziva stranice, SEO podešavanja za stranicu, Podešavanja društvenih mreža, brisanje stranice i ono što je nama potrebno, kartica ''Stilovi'', za promenu izgleda stranice.
4. Kliknite na karticu ''Stilovi'' a zatim na dugme ''Promeni stilove za stranicu''.
5. U slučaju da ste uneli neke izmene u Pop-Up prozoru ''Web Stranice'' pre nego što ste kliknuli na dugme '"Promeni stilove za stranicu" pojaviće se Pop-up sa naslovom ''Pažnja'' u kojem obavezno kliknite na dugme ''Potvrdi'' kako bi promene bile sačuvane.
6. Za promenu izgleda linka na stranici sajta izaberite karticu ''Linkovi'', izaberite željeni font, veličinu i boju linka .
7. Nakon što unesete željene izmene kliknite na ''Sačuvaj'' u donjem desnom uglu Pop-Up prozora i Vaše izmene će biti prikazane na sajtu.
8. Ukoliko želite da vratite originalni izgled linka ponovite korake od 1-6, za font i velilčinu linka izaberite vrednost standard a da bi poništili boju linka kliknite na link ''Poništi boju''. Nakon što unesete željene izmene kliknite na ''Sačuvaj'' u donjem desnom uglu Pop-Up prozora i Vaše izmene će biti prikazane na sajtu.

Ovaj tutorijal prikazuje kako da promenite izgled linka za pojedinačnu stranicu, ukoliko želite da promenite izgled linka za ceo sajt to možete  uraditi preko Podešavanja>Promeni izgled (css styles) sajta a zatim uradite korake 6-8.

Više o tome kako da unesete kontak e-mail adresu, promenite izgled pozadine i teksta za ceo Vaš sajt možete videti na stranici Kako da promenim izgled za ceo sajt?