Kako da promenim naslov stranice za pretraživač?

Uz pomoć ovog video naučićete kako da promenite naslov stranice koji se pojavljuje na TAB-u pretraživača i u zaglavlju pretraživača, kako da unesete opis stranice i ključne reči koje  služe pretraživačima da klasifikuju Vaš sajt/stranicu i odrede pojmove za koje će se Vaša stranica/sajt pojavljivati u rezultatima pretrage na pretraživačima.

Da bi ste pristupili Editoru za izmene Vašeg sajta potrebno je da se ulogujete na Vaš WebExpress nalog, uđete u Kontrolnu sobu i kliknete na link ''Sajt Editor'' pored sajta za koji  želite da napravite izmene i pratite Video.

1. U Sajt Editor-u  u gornjem levom uglu kliknite na link ''Web stranice''.
2. Pojaviće se meni sa spiskom stranica vidljivih u meniju sajta (Stranice menija), stranicama koje nisu vidljive u meniju sajta a nalaze se na Vašem sajtu (Interne stranice) i link ''Dodaj novu stranicu'', desno pored naslova stranice čije ime želite da promenite kliknite na sličicu koja podseća na zubčanik (link ''Edit page'').
3. U sledećem koraku pojaviće se Pop-Up sa naslovom ''Web stranice'', kliknite na opciju ''SEO'', u polju ''SEO Naslov stranice''  unesite naslov za Vašu stranicu koji će se pojavljivati na TAB-u pretraživača i u zaglavlju pretraživača. U polju ''SEO Kratak opis stranice'' unesite kratak opis stranice Vašeg sajta, u polju ''SEO ključne reči'' unesite reči (odvojene zarezom) koje opisuju stranicu i poželjno je da se ključne reči pojavljuju na stranici.
 ** Ova polja su važna za pretraživače, unesite pojmove koji stvarno definišu stranicu kako bi Vaš sajt bio što bolje rangiran prilikom pretrage.
 4. Nakon što ste uneli novi naziv za stranicu, u donjem desnom uglu Pop-Up prozora kliknite na dugme ''Sačuvaj'' kako bi podaci o  stranici bili sačuvani.

Više o tome kako da unesete kontak e-mail adresu, promenite izgled pozadine i teksta za ceo Vaš sajt možete videti  na stranici Podešavanja za ceo sajt?