Kako da promenim slike u slajderu?

Uz pomoć ovog Video tutorijala možete naučiti kako da ubacite sliku u slajder na Vašem sajtu

1. Pozicionirajte kursor na slajder dok se ne pojavi okvir oko slajdera.
2. U desnom gornjem uglu okvira koji se pojavio oko slajdera kliknite na link ''Slajder'', a zatim iz ponudjenih opcija kliknite na link ''Uredi slike za slajder''.
3. U narednom koraku otvoriće se Pop-Up sa naslovom ''Podešavanja slajdera'' u okviru koga su Vam sa leve strane (''Izaberi slike iz galerije za slajder(4x3)'') prikazane slike odredjene razmere za slajder koje su unešene na Vaš sajt i koje možete da prikažete u slajderu, a sa desne strane (''Slike koje su u slajderu(prevucite ih za sortiranje)) prikazane su slike koje se trenutno nalaze u slajderu, izmedju te dve sekcije nalaze se opcije(>,<) za prebacivanje izabrane slike iz jedne sekcije u drugu.
4. Jednostavnim izborom slike koja se nalazi u slajderu i klikom na link ''<'' sliku ćete izbaciti iz slajdera.
5. Izborom slike iz galerije slika na Vašem sajtu i klikom na link ''>'' sliku ćete ubaciti u slajder.
6. Da bi ste promenili redosled pojavljivanja slika u slajderu jednostavno prevucite sliku na željenu poziciju tako što ćete pozicionirati kursor na željenu sliku pritisnuti i držati levi taster miša, prevući sliku na željenu poziciju i zatim pustiti taster miša.
7. Nakon što unesete željene izmene kliknite na dugme ''Sačuvaj'' u donjem desnom uglu kako bi vaše izmene bile sačuvane.

Više o tome kako da promenite pozadinu, boju i izgled teksta u meniju, kako da napravite podmeni i kako da napravljene izmene poništite i vratite meni u prvobitni izgled možete videti na stranici Kako da promenim izgled menija?