Kako da promenim veličinu i izgled teksta u meniju?

Video Tutorijal prikazuje na koji način možete promeniti veličinu i font menija Vašeg sajta napravljenog uz pomoć Webexpress servisa.

1. U Sajt Editoru, kursor postavite na meni dok se oko njega ne pojavi okvir.
2. U gornjem desnom uglu okvira oko menija pojaviće se plavo polje sa naslovom ''Meni''.
3. Kliknite na plavo polje sa naslovom ''Meni'' kako bi ste otvorili opcije koje su Vam dostupne sa rad sa menijem.
4. Iz padajućeg menija kliknite na opciju '' Stilovi menija''.
5. Otvoriće Vam se Pop-Up sa naslovom ''Stilovi menija'' gde možete menjati izgled pozadine menija i izgled teksta korišćenog u meniju (tzv. Font menija).
6. Kliknite na karticu ''Fontovi menija''.
7. Ovde možete, klikom na linkove ''Neaktivan link'' i ''Aktivan link'', promeniti izgled (tzv. Font) teksta, veličinu teksta kao i boju teksta u meniju za Neaktivan link (izgled stavke menija kada niste pozicionirali kursor na stavku menija) i Aktivan link (izgled stavke menija kada ste pozicionirali kursor na stavku menija i kada ste kliknuli na stavku menija).
8. Izgled teksta (Font) menjate jednostavnim izborom ponudjenih fontova iz padajućeg menija ''Izaberite font'', pri čemu će Vam se u donjem levom uglu prikazati izgled teksta za izabrani font.
9. Veličinu teksta  menjate jednostavnim izborom ponudjenih veličina iz padajućeg menija ''Veličina teksta''.
10.Pošto unesete željene izmene kliknite na dugme ''Sačuvaj'' u donjem desnom uglu Pop-Up prozora kako bi izmene bile sačuvane.

Da bi ste naučili kako da pripremite i ubacite sliku na Vaš sajt posetite stranicu Kako da ubacim sliku na sajt.