Kako da sredim sliku i ubacim je na sajt?

Video tutorijal prkazuje kako da sredite sliku za Vaš sajt i kako da ubacite sliku na sajt.

1. U Sajt Editor-u u gornjem levom uglu kliknite na link ''Multimedia''.
2. Pojaviće se Pop-Up sa naslovom ''Galerija slika'' u kome imate prikaz slika na sajtu koje su unešene od strane servisa Webexpress (kartica ''Slike sa sajta''), slike koje ste Vi uneli na sajt (kartica ''Moje slike'') i Video materijali koje ste uneli na sajt (kartica ''Video'').
3. Kliknite na karticu ''Moje slike'', a zatim na link ''Dodaj novu sliku'' (slika sa tekstom ''Dodaj foto'').
4. U narednom koraku otvoriće se Pop-Up kroz koji treba da izaberete sliku sa Vašeg računaru koju želite da ubacite na sajt. Kada pronadjete sliku kliknite na dugme ''Open''.
5. U sledećem koraku vratićete se na Pop-Up ''Galerija slika'' pri ćemu će Vam, u Pop-Up prozoru, biti prikazana Vaša slika koju ste izabali i ubacili na sajt i pored nje polje ''Naslov slike'' za unos naslova slike i polje ''Opis slike'' za unos kratkog opisa slike.
6, Nakon unosa naslova i opisa slike kliknite na dugme ''Sačuvaj'' u donjem desnom uglu.
7, Otvoriće Vam se Pop-Up sa naslovom ''Podesi sliku'' u kojem je po karticama (1:1, 4:3, 3:4, 3:1, 16:9, 4:1) prikazana Vaša slika, tj. delovi Vaše slike koje će servis automatski izabrati, po prikazanim razmerama kako bi slika bila spremljena za prikaz na svim delovima sajta (slajderu, u okviru sadržaja, u galerijama ..) .
8. Kliknite na svaku od kartica kako bi ste proverili koji deo slike će biti prikazan i u slučaju da želite da korigujete jednostavnim klikom na sliku otvoriće Vam se Pop-Up sa Vašom slikom u odredjenoj razmeri u kojem možete izabrati deo slike koji će biti prikazan .
9. Pošto izvršite korekciju kliknite na dugme ''Sačuvaj''.
10. Ukoliko ne izvršite korekcije po razmerama slike a ukoliko je Vaša slika različite razmere od razmere u kojoj želite da bude prikazana na sajtu (slajder, galerija ... ), servis će automatski izabrati deo slika koji će biti prikazan.
11. Nakon što potvrdite sve razmere slike, u Pop-Up prozoru sa naslovom ''Podesi sliku'', u donjem desnom uglu kliknite na dugme ''Potvrdi'' kako bi Vaše korekcije bile sačuvane.
12. Vratićete se na Pop-Up sa naslovom ''Galerija slika'', i na kartici ''Moje slike'' Vaša slika će biti prikazana. Ispod slike imate opcije za rad sa slikom:Obriši sliku, Uredi sliku (korak 5) Kropuj sliku (koraci 7, 8 i 9).

Više o tome kako da promenite pozadinu, boju i izgled teksta u meniju, kako da napravite podmeni i kako da napravljene izmene poništite i vratite meni u prvobitni izgled možete videti na stranici Kako da promenim izgled menija?