Kako da ubacim dokument na sajt?

Ovaj video tutorijal pokazuje kako da ubacite dokument na sajt i kako da napravite link od teksta na sajtu  do dokumenta.

1.U Sajt Editor-u u gornjem levom uglu kliknite na link ''Multimedia''. Pojaviće se Pop-Up u kome imate prikaz slika na sajtu koje su unešene od strane servisa Webexpress (kartica ''Slike sa sajta''), slike koje ste Vi uneli na sajt (kartica ''Moje slike'') , Video materijali koje ste uneli na sajt (kartica ''Moji video zapisi'') i dokumenti koje ste uneli na sajt (kartica ''Moji dokumenti'').
2.Kliknite na karticu ''Moji dokumenti'', a zatim na link ''Dodaj novi dokument'' (slika sa tekstom ''Dodaj dokument'').
3.U narednom koraku otvoriće se Pop-Up kroz koji treba da izaberete dokument sa Vašeg računara koji želite da ubacite na sajt. Kada pronađete dokument kliknite na dugme ''Open''. Vaš dokument je dodat na sajt i biće prikazan u Pop-Up prozoru, ispod dokumenta imate opcije za rad sa dokumentom (ikona ''Obriši dokument'' za brisanje dokumenta sa sajta i ''Edituj fajl'' za promenu imena dokumenta).
4.Da bi ste napravili link od teksta na sajtu do Vašeg dokumenta stanite kursorom na sadržaj u kojem želite da napravite link dok Vam se ne pojavi okvir oko sadržaja koji želite da promenite i u gornjem desnom uglu kliknite na ''Opcije''.
5.U meniju ''Opcije'' izaberite ''Promeni tekst sa editorom'', otvoriće Vam se Pop-Up sa naslovom ''Text Editor'' u kojem će biti prikazani tekstovi koji se nalaze u sadržaju (naslov, kratak tekst i sadržaj).
6. Kliknite u polje koje sadrži tekst od kojeg želite da napravite link. Iznad polja pojaviće Vam se napredne opcije za obradu teksta ( Bold, Italic, Underline, Strike Throught, Add Link, Add Link To Document, Remove Link). Obeležite tekst od koga želite da napravite link do dokumenta.
7.Kliknite na opciju ''Add Link To Document''. Otvoriće Vam se Pop-Up ''Izaberi dokument'' u kome će Vam biti prikazani svi Vaši dokumenti koje ste uneli na sajt. Izaberite željeni dokument i kliknite na dugme ''OK'' u donjem desnom uglu a zatim u Text Editoru klilknite na dugme ''Sačuvaj'' u donjem desnom uglu .

Ukoliko želite da uklonite link do dokumenta ponovite korake 5 i 6 i kliknite na opciju ''Remove link''. Više o tome kako da promenite poziciju sadržaja na stranici  Vašeg sajta možete videti na stranici Kako da promenim poziciju sadržaja na stranici?