Kako da promenim tekst u slajderu?

Uz pomoć ovog Video tutorijala naučićete kako da promenite tekst u slajderu na Vašem sajtu.

1. U Sajt Editor-u u gornjem levom uglu kliknite na link ''Multimedia'', pojaviće se Pop-Up sa naslovom ''Galerija slika'' u kome imate prikaz slika na sajtu koje su unešene od strane servisa Webexpress (kartica ''Slike sa sajta''), slike koje ste Vi uneli na sajt (kartica ''Moje slike'') i Video materijali koje ste uneli na sajt (kartica ''Video'').
2. Pronadjite sliku iz slajdera za koju želite da promenite tekst koji se ispisuje kada se slika prikaže u slajderu. Ispod slike imate opcije za rad sa slikom:Obriši sliku, Uredi sliku i Kropuj sliku. Više o opcijama za rad sa slikom možete videti na stanici Kako da sredim sliku i ubacim je na sajt.
3. Kliknite na opciju ''Uredi sliku'', otvoriće se  Pop-Up u kojem će biti prikazana Vaša slika koju ste izabali, pored nje polje ''Naslov slike'' za unos naslova slike i polje ''Opis slike'' za unos kratkog opisa slike. Tekst unešen u polje ''Naslov slike'' se u slajderu ispisuje većim slovima, dok se tekst unešen u polje ''Opis slike'' u slajderu ispisuje manjim slovima. Ukoliko ne želite da Vam se neki od gore pomenutih tekstova ispisuje u slajderu jednostavno ostavite prazno polje za taj tekst.
4. Nakon unosa naslova i opisa slike kliknite na dugme ''Sačuvaj'' u donjem desnom uglu a zatim zatvorite prozor sa naslovom ''Galerija slika'' klikom na znak ''x'' u gornjem desnom uglu prozora.

Više o tome kako da promenite pozadinu, boju i izgled teksta u meniju, kako da napravite podmeni i kako da napravljene izmene poništite i vratite meni u prvobitni izgled možete videti na stranici Kako da promenim izgled menija?